واحد نوآوری و توسعه 

پروژه انتقال از ذهن به دنیای واقعی 

تعیین زمان جلسه طراحی اختصاصی
چه مراحلی بایستی طی شود؟

نمونه طرح های اختصاصی

داستان هایی از طراحی اختصاصی

شاید مایل باشید فرآیند صفر تا صد تولید برخی از پروژه های ما را بخوانید و ببینید که چه داستان های جذابی در متن هر یک از تولیدات ما جریان دارد و مشتریان ما در مورد کیاراد چه اندیشه ای در سر دارند و ارزیابی انها از کیاراد چگونه است

 

مشاهده داستان های طراحی اختصاصی

+245

پروژه های تکمیل شده 

+12

سال سابقه طراحی اختصاصی

+11400

ساعت زمان انجام پروژه ها

+65

پروژه در حال انجام 
شبکه های اجتماعی کیاراد

با ما همراه باشید